+

Ändra test-ID

Du är redan inloggad med Är du säker på att du vill överge detta och logga in med ett nytt ID?
Ja, logga in med mitt nya ID

Avbryt
Loading...
+
Logo

Sätt igång!

Börja med att svara på vårt enkla 1-minutsformulär.
Ta mig till frågorna

Ditt resultat är:

Din

Vi har mer information att visa dig…

Ta dig en minut att svara på vårt formulär för att få tillgång till djupare insikter om dina resultat.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna

Är du säker?

Att svara på formuläret kommer att ge dig full åtkomst till alla uppgifter om din fettsyreprofil, och om dina resultat inte är redo kommer vi att meddela dig när de är det. Du kommer bara att se din Omega-6:3-balans om du väljer att inte svara på frågorna.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna
Ja, jag är säker
Steg 1 av 5

Vilket land är du från?

Tillbaka
Steg 2 av 5

Ange din ålder, vikt och längd

Tillbaka
Steg 3 av 5

Ange ditt kön

Kvinna
Man
Annat
Tillbaka
Steg 4 av 5

Har du konsumerat några omega-3-tillskott nyligen?

Nej
Ja, en kort tid
Ja, i mer än 120 dagar
Tillbaka
Steg 5 av 7

Vilket alternativ beskriver bäst din kost?

Allätare
(jag äter allt)
Lakto-ovo-vegetarian
(jag äter inte kött)
Pescetarian
(jag äter bara fisk och skaldjur)
Vegetarian
(Jag äter inte några animaliska produkter)
Tillbaka
Steg 5 av 5

Vi skyddar din integritet

Genom att ta ett test och skicka in ditt blodprov till laboratoriet ger du också ditt samtycke till att låta Zinzino analysera dina personliga hälsouppgifter, vilka sedan lagras i vår databas och visas för dig på begäran på den här webbplatsen.
Om du någon gång i framtiden beslutar dig för att du vill radera dina personuppgifter i vår databas, skicka då ett e-postmeddelande med din begäran och ditt test-ID till customer.global@zinzino.com
Jag samtycker
Steg 4b av 5

Vilken typ av Omega-3-tillskott?

BalanceOil
Essent (softgel-kapslar)
BalanceOil Vegan
BalanceOil AquaX
Andra Omega-3-tillskott
Tillbaka
+
Logo

Sätt igång!

Börja med att svara på vårt enkla 1-minutsformulär.
Ta mig till frågorna
Inte alls! Om du inte vill svara på frågorna innan du får dina resultat kan du välja att hoppa över detta steg.
Påverkar mina svar mitt resultat?

Är du säker?

Att svara på formuläret kommer att ge dig full åtkomst till alla uppgifter om din fettsyreprofil, och om dina resultat inte är redo kommer vi att meddela dig när de är det. Du kommer bara att se din Omega-6:3-balans om du väljer att inte svara på frågorna.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna
Ja, jag är säker
Steg 1 av 7

Vilket land är du från?

Tillbaka
Steg 2 av 7

Ange din ålder, vikt och längd

Tillbaka
Steg 3 av 7

Ange ditt kön

Kvinna
Man
Annat
Tillbaka
Steg 4 av 7

Har du konsumerat några omega-3-tillskott nyligen?

Nej
Ja, en kort tid
Ja, i mer än 120 dagar
Tillbaka
Steg 5 av 7

Vilket alternativ beskriver bäst din kost?

Allätare
(jag äter allt)
Lakto-ovo-vegetarian
(jag äter inte kött)
Pescetarian
(jag äter bara fisk och skaldjur)
Vegetarian
(Jag äter inte några animaliska produkter)
Tillbaka
Steg 6 av 7

Vill du ha ett meddelande när testet är klart?

Ja
Nej
Tillbaka
Steg 7 av 7

Vi skyddar din integritet

Genom att ta ett test och skicka in ditt blodprov till laboratoriet ger du också ditt samtycke till att låta Zinzino analysera dina personliga hälsouppgifter, vilka sedan lagras i vår databas och visas för dig på begäran på den här webbplatsen.
Om du någon gång i framtiden beslutar dig för att du vill radera dina personuppgifter i vår databas, skicka då ett e-postmeddelande med din begäran och ditt test-ID till customer.global@zinzino.com
Jag samtycker
Steg 6b av 7

Aktivera aviseringar

Ange dina kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att meddela dig när ditt test har analyserats och dina resultat är redo att se.
+ Lägg till
Tillbaka
Steg 4b av 7

Vilken typ av Omega-3-tillskott?

BalanceOil
Essent (softgel-kapslar)
BalanceOil Vegan
BalanceOil AquaX
Andra Omega-3-tillskott
Tillbaka

Dina testresultat är inte klara

Det tar ungefär 10–20 dagar för laboratoriet att analysera ditt blodprov. Kolla igen om några dagar för att se om dina resultat är klara.
Stäng

Tack för dina svar!

Ditt test har inte analyserats ännu. Det tar ungefär 10–20 dagar för laboratoriet att analysera ditt blodprov. Om du har valt att aktivera aviseringar kommer vi att höra av oss till dig när dina resultat är tillgängliga.
Medan du väntar på resultaten, glöm inte att ta din dagliga dos av Zinzino-produkter!
Stäng
+
Logo

Vi är hemskt ledsna!

Vi har haft tekniska problem och tyvärr behöver vi ett nytt prov ifrån dig, kontakta kundtjänst för fler instruktioner.
TILL FORMULÄRET

Ditt prov innehöll för lite blod

Ditt prov innehöll för lite blod och vi kunde inte analysera dina fettsyror. Tyvärr behöver vi ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt BalanceTest.
TILL FORMULÄRET

Ditt prov saknades i kuvertet

Det verkar som att du glömde att lägga i ditt prov i kuvertet. Tyvärr kommer vi att behöva ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt BalanceTest.
TILL FORMULÄRET
Tack. Vi har nu mottagit din begäran.

Fyll i följande information så skickar vi ett nytt BalanceTest till dig.

Skicka
Ange ditt test-ID
Ok
id:
Land:
Kön:
Ålder:
BalanceOil:
Andra Omega-3:
BalanceOil AquaX:
BalanceOil Vegan:
Essent:

Våra beräkningar

 • 11 fettsyror analyseras och totalsumman av deras mängder anses vara 100 %.
 • För de sex värdena nedan använder vi sju av fettsyrorna.
 • Den analyserade mängden av de sju fettsyrorna beräknas som en procentsats av de 100 %.
 1. Omega-3 eikosapentaensyra (EPA)
 2. Omega-3 dokosahexaensyra (DHA)
 3. Omega-3 dokosapentaensyra (DPA)
 4. Omega-6 arakidonsyra (AA)
 5. Omega-6 Dihomo-gamma-linolensyra (DGLA)
 6. Mättat fett Palmitinsyra (PA)
 7. Mättat fett, stearinsyra (SA)

 

De 6 resultatvärdena 


Skyddsvärde 
Först beräknas följande tre erkända hälsoindikatorer:
 1. Värdet för en omega-6-procentsats beräknas så här: (DGLA+AA) * 100 / (DGLA+AA+EPA+DPA+DHA)
 2. Värdet för omega-3-nivån är summan av EPA + DHA
 3. Balansvärdet beräknas som omega-6 (AA) / omega-3 (EPA)

Varje indikator ges samma vikt i en andra beräkning och tillskrivs ett värde mellan 0 och 100, vilket sedan delas med 3 för att få fram det skyddsvärde som i bästa fall ska ligga över 90.  Obs! EPA- och DHA-värden har stor påverkan på alla beräkningarna och om EPA- och DHA-procentsatserna är låga är det inte ovanligt att detta leder till väldigt låga skyddsvärden eller inget skyddsvärde alls.

Omega-3-index
Omega-3-indexet är en sammanfattning av procentvärdena för de två marina omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Den idealiska nivån är minst 8 % men högre värden som 10 % är önskvärda.

Omega-6:3-balans
Balansen beräknas genom att dividera procentvärdet för AA med procentvärdet för EPA (AA/EPA), vilket sedan uttrycks som ett balansvärde, till exempel 3:1. Kroppens omega-6:3-balans ska helst ligga under 3:1.

Cellmembranens fluiditet  
Fluiditet beräknas genom att dividera procentvärdet av de två mättade fetterna med procentvärdet för de två omega-3-fetterna. Fluiditetsvärdet definieras således som (PA+SA) / (EPA+DHA), och resultatet uttrycks som ett fluiditetsindex, till exempel 3:1. Om fluiditetsvärdet ligger under 4:1 visar det att fluiditeten i cellmembranen är tillräcklig.

Mental styrka

Detta beräknas genom att dividera procentvärdet för AA med summan av procentvärdena för EPA och DHA, dvs. värdet för mental styrka = AA/(EPA+DHA). Resultatet uttrycks som ett värde för mental styrka, till exempel 1:1. Värdet bör ligga under 1:1 för en tillräcklig och balanserad tillförsel av både omega-6- och omega-3-fettsyror till hjärnan och nervsystemet.
 

Arakidonsyra (AA) index 
AA-indexet visar mätvärdet av omega-6-fettsyran arakidonsyra (AA) som en procentsats av de totalt uppmätta fettsyrorna. Bra medelvärden ligger i intervallet 6,5 till 9,5 % med ett optimalt målvärde på 8,3 %.